‹ powrót

BIP: Status prawny

Właściciel

KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, reprezentowany przez KGHM TFI S.A.

 

Prezes Zarządu
Ireneusz Łojek
 
 
Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Tomczak
 
 
 
Dyrektor Medyczny
Roman Jałako
 
 
Z-ca dyrektora ds. sprzedaży i marketingu
Beata Pożoga
tel. + 48 75/78 20 600
beata.pozoga@uzdrowisko-swieradow.pl

 

 

 Dyrektor ds. Komunikacji i Marketingu 
Kontakt z mediami

Piotr Grudziński
T (+48) 71 790 01 80
K (+48) 512 078 047
p.grudzinski@tfi.kghm.pl 


 
 
Skład Rady Nadzorczej:
 
 Rafał Czepil - Przewodniczący
 
Jan Russ - członek RN
 
Paweł Osendowski - członek RN 
 
 
Sekretariat Zarządu:
Jolanta Harasim
tel. + 48 75/ 78 20 739
fax. + 48 75/ 78 20 653
adm@uzdrowisko-swieradow.pl
 
 
Główny Księgowy
tel. + 48 75/78 20 741
 
 
KRS: 0000018377 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
 
NIP: 616-000-36-31
 
Regon: 230829737
 
Kapitał Zakładowy 7.670.000,00 zł.
 
Wpis do Rejestru Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych: OR/02/0019/13
 
Wpis do Rejestru Ośrodków Rehabilitacyjnych dla wszystkich obiektów
 
Nr konta bankowego: 70 1050 1908 1000 0023 1815 4552


Formatka BIP

Data publikacji: 2012-07-09 15:18:34
Ostatnia aktualizacja: 2016-09-20 11:30:23
Ilość wyświetleń : [ 2288 ]
Opublikował:
Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk