Wody lecznicze

Wody Mineralne

Unikalne źródła mineralne znane już od XVII wieku, są najbogatsze na Dolnym Śląsku w naturalny dwutlenek węgla szczawy, tonizujące układ krążenia i system nerwowy, rewitalizujące organizm, zalecane nie tylko w zaburzeniach krążenia obwodowego (niedokrwienia kończyn) czy centralnego (choroba nadciśnieniowa ,stany po zawałach serca, udarach mózgu po upływie pół roku od tego incydentu) ale przede wszystkim profilaktycznie, warto przynajmniej raz w tygodniu wyczerpany ciężką pracą fizyczną czy umysłową organizm poddać regenerującej kąpieli mineralnej w Centrum Rehabilitacji i Reumatologii w Goplanie.

Wykorzystywane w Uzdrowisku wody to pochodzące z własnych odwiertów niskomineralizowane szczawy wodoro-węglanowo-wapniowo-magnezowe z zawartością żelaza, fluoru oraz radonu o składzie:

  • kationów (sodowy, potasowy, litowy, amonowy, wapniowy, magnezowy);
  • anionów (fluorkowy, chlorowy, bromkowy, jodkowy, siarczynowy, wodorowęglanowy, węglanowy, wodoroarsenowy, azotynowy, azotanowy);
  • składniki niezdysocjonowane – kwas meta krzemowy, kwas meta bromowy;
  • składniki gazowe – wolny dwutlenek węgla, siarkowodór, radon.

Wody ze Świeradowa zawierają także magnez. W poszczególnych odwiertach źródlanych jest różny skład ilościowy składników anionów i kationów, stąd nazwa wody określona zostaje na podstawie największej zawartości w niej minerałów czynnych. Uzdrowisko jako jedyne posiada prawo do wydobywania wody. Wykorzystywane w Uzdrowisku Świeradów-Czerniawa wody to pochodzące z własnych odwiertów niskomineralizowane szczawy wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowe z zawartością żelaza, fluoru oraz radonu.

Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU, informuje, że jest jedynym podmiotem leczniczym na terenie miasta Świeradowa - Zdroju, który posiada wyłączną koncesję na wydobycie i eksploatację wód leczniczych ze złóż  w Świeradowie i Czerniawie.

Wody z naszych źródeł posiadają poziom radonu zgodny z polską normą wymaganą przy realizacji zabiegów leczniczych.

Zabiegi wykonywane na bazie koncesjonowanych wód leczniczych, takie jak inhalacje i kąpiele radonowe, kąpiele lecznicze na bazie wód mineralnych oraz dostęp do pijalni wód mineralnych są oferowane na terenie Świeradowa - Zdroju wyłącznie w następujących obiektach Uzdrowiska Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU:

 

1.      Dom Zdrojowy, ul. 3-go Maja 1

2.      Centrum Reumatologii i Rehabilitacji Goplana , ul. Piłsudskiego 33

3.      Zakład Radoczynny, ul. Sienkiewicza 15

4.      Szpital Uzdrowiskowy Wacław, ul. Sienkiewicza 13

5.      Hotel Zdrojowy Sanus, ul. Prusa 4

6.      Dom Zdrojowy Czerniawa-Zdrój, ul. Sanatoryjna 48

Koncesja na eksploatację wód leczniczych Nr 31/92 została przyznana Uzdrowisku przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Koncesja  obowiązuje do 30.09.2042r.

Zarząd Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. - Grupa PGU.


Działanie tych wód powoduje tzw. efekt zewnętrzny przyczyniający się do rozszerzania naczyń skórnych oraz efekt wewnętrzny powodujący zmniejszenie napięcia mięśniowego, uspokojenie, spadek ciśnienia tętniczego i zwolnienie akcji serca. Wody z dodatkiem radonu działają leczniczo poprzez pobudzanie układu hormonalnego.Picie wód mineralnych powoduje zwiększenie wydzielania kwasów żołądkowych, pobudzenie przewodu pokarmowego, obniżenie poziomu cukru w surowicy. Wody ze Świeradowa zawierają także magnez, dzięki czemu wpływają pozytywnie na pracę serca. Wykorzystywane są do kąpieli, inhalacji, okładów oraz irygacji i tamponady.

Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk