12 Maj. 2013

Międzynarodowe wieloośrodkowe studia nad działaniem radonu

Międzynarodowe wieloośrodkowe studia nad działaniem radonu

W ramach wzorcowego projektu studium nad działaniem radonu (IMuRa-Studie), została zbadana skuteczność terapii radonowej w sanatoriach oraz udowodniona działalność lecznicza radonu. Potwierdzona została także redukcja zużycia środków przeciwbólowych.

W ramach klinicznego studium poddano badaniom w 6 centrach sanatoryjnych w Niemczech i Austrii skuteczność zabiegów z zastosowaniem radonu w kontekście sytuacji bólowej przy długotrwałych schorzeniach układu ruchu. Ponadto miała miejsce analiza spożycia leków oraz upośledzenia funkcji dotkniętych stawów.

U 665 osób testowych z różnymi obrazami choroby, takimi jak zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, reumatoidalne zapalenie stawów czy choroba zwyrodnieniowa stawów, została przeprowadzona analiza porównawcza: jedna połowa uczestników testu została poddana terapii ciepłem lub ciepłą wodą, a druga połowa została poddana terapii w kąpieli w wannie z wodą radonową lub w inhalatorium radonowym.

Wyniki dowodzą, że grupa poddana terapii z zastosowaniem radonu osiągnęła znaczącą redukcję stanów bólowych. Udowodniona została przy tym także wyższość terapii radonowej w kontekście trwałości jej skuteczności.
Znaczna poprawa stanów bólowych przez cały okres obserwacji jest jednoznacznie wymiernym wynikiem opisywanego studium. Ponadto zostało stwierdzone znaczne zmniejszenie zużycia środków przeciwbólowych. W skład ewaluacji wchodzą także próbki krwi, które zostały pobrane od uczestników studium w niektórych centrach. Z powyższego oczekuje się dalszych rozpoznań odnośnie mechanizmów działania terapii radonowej i nowych dziedzin rozwoju.

Ponieważ studium zostało przeprowadzone jako randomizowane, kontrolowane i częściowo „ślepe” studium w niezależnych od siebie centrach w Austrii i w Niemczech, spełnia wymogi klasy 1b zgodnie z koncepcjami opartej na dowodach medycyny. Z tego powodu jest ono znaczącym krokiem w kierunku przyszłościowego szerokiego uznania terapii radonowej jako fizykalnego środka leczniczego w ramach katalogów środków leczniczych. Studium IMuRa stwarza początek do dalszych całościowych badań nad terapią radonową ze wspólnym celem długotrwałego podniesienia jej oceny w oczach lekarzy i ubezpieczycieli.

[ dodano : 12 Maj. 2013 / wizyt : 1215 ]

‹ zobacz wszystkie
Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk