08 Paź. 2014

Uzdrowiska Kłodzkie wyróżnione

Uzdrowiska Kłodzkie wyróżnione

Uzdrowiska Kłodzkie wyróżnione

26 września br. w polanickim Teatrze Zdrojowym zorganizowana została konferencja „Dolnośląskie uzdrowiska - Inwestycje europejskie - Poprawa zdrowia Dolnoślązaków”. Organizatorem i gospodarzem spotkania była Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca. Konferencja poświęcona była wsparciu udzielonemu przedsiębiorcom prowadzącym działalność uzdrowiskową w miejscowościach uzdrowiskowych Dolnego Śląska w latach 2007-2013 oraz prezentująca nowe możliwości dla przedsiębiorców z tej branży na lata 2014-2020.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane środki europejskie dedykowane przedsiębiorcom na lata 2014-2020 zarówno w ramach programu regionalnego RPO WD, jak i programów krajowych. Ponadto, zostało również przyznane wyróżnienie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla Beneficjenta - za ciekawy i dobrze realizowany projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Tym razem najwyższe wyróżnienie zostało przyznane Uzdrowiskom Kłodzkim, wchodzącym w skład największej w kraju Polskiej Grupy Uzdrowisk, za wzorowo zrealizowany i rozliczony projekt pn. „Przebudowa Szpitala Uzdrowiskowego JAGUSIA na specjalistyczny ośrodek leczenia otyłości i schorzeń narządu ruchu dla dzieci i dorosłych prowadzony przez Uzdrowiska Kłodzkie S.A  - Grupa PGU”. Inwestycja była współfinansowana z Europejskiego  Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

 - Ta nagroda, to dla nas duże wyróżnienie spośród wszystkich uzdrowisk Dolnego Śląska. Jest ona  również potwierdzeniem, że efektywnie i z sukcesem wykorzystujemy środki unijne, które pozwalają nam systematycznie budować przewagę konkurencyjną ośrodków Polskiej Grupy Uzdrowisk mówi Renata Maślanka, Prezes Zarządu Uzdrowisk Kłodzkich – Grupa PGU.

W polanickiej konferencji poświęconej dolnośląskim zdrojom wzięli udział przedstawiciele m.in. Urzędu Marszałkowskiego – Jerzy Tutaj – Marszałek, Magdalena Najborowska - Dyrektor Gabinetu Marszałka, Lila Jaroń - Sekretarz Województwa Dolnośląskiego, a także przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Wojewódzkiego Urzędu  Pracy, Narodowego Funduszu Zdrowia, samorządowcy, burmistrzowie, właściciele firm oraz  zarządy spółek branży uzdrowiskowej i dziennikarze. 

 

***

Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGUprowadzą działalność w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego - w tym dziecięcego, rehabilitacji, profilaktyki, lecznictwa ambulatoryjnego, diagnostyki, turystyki zdrowotnej, hotelarstwa i gastronomii w trzech kurortach o wielowiekowej tradycji leczniczej: Polanicy-Zdroju, Dusznikach-Zdroju i Kudowie- Zdroju. Znakomite walory krajobrazowe, dużą ilość bogactw naturalnych, liczne i obfite źródła wód mineralnych i leczniczych kurorty zawdzięczają szczególnym warunkom geologicznym, przyrodniczym i klimatycznym. Dzisiejsze Uzdrowiska Kłodzkie S.A. to nowocześnie wyposażona baza balneologiczna oraz hotelowa, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, zmodernizowane zakłady przyrodolecznicze, wyposażone w nowoczesną aparaturę leczniczą, oferujące ponad 60 różnych zabiegów przyrodoleczniczych, nowoczesne pracownie diagnostyczne, baseny rekreacyjno-rehabilitacyjne, gabinety odnowy biologicznej wellness i SPA, wyspecjalizowana kadra medyczna.

www.uzdrowiska-pgu.pl

[ dodano : 08 Paź. 2014 / wizyt : 1139 ]

‹ zobacz wszystkie
Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk