Obrazy na jedwabiu w SPA

Na uwagę zasługuje wystrój SPA „Kwiat Lotosu”, obrazy malowane na jedwabiu przez rodzinę Stembalskich ze Ścinawy. Dzieła przedstawiają tematykę japońską m.in. gejsze, samurajów, pagody oraz Fudżi Jamę. 

 
Nieczęsto się zdarza, aby jedną dziedzinę sztuki jednocześnie uprawiały aż trzy pokolenia tej samej rodziny. W tym przypadku jest to malarstwo olejne na skórze i rzadko jeszcze u nas spotykane malarstwo na jedwabiu. O ile malarstwo olejne na skórze różni się od malarstwa tradycyjnego jedynie surowcem, na którym powstają obrazy, to malarstwo na jedwabiu różni się wszystkim, co do powstania dzieła jest używane. Inne są farny, inne podkłady oraz inny jest sposób i proces powstania dzieła. 
Techniki malowania na jedwabiu są charakterystyczne dla kultury Dalekiego Wschodu (Chiny, Japonia) i w Europie są jeszcze dość rzadko stosowane, między innymi ze względu na brak wzorców, a także znaczny koszt materiałów.
Malarstwo rodziny Stembalskich związane jest mocno z naturą, ujawnia jej bogactwo kolorów oraz przypadkowość form. Tworzy mini przestrzenie, które prowokują artystyczne wybory. Mimo, iż prace te łączy tworzywo, to każdy z członków rodziny preferuje inną tematykę. Te lekki i akwarelowe wręcz obrazy nacechowane są dużą wrażliwością na piękno oraz chęcią dzielenia się doznaniami estetycznymi i refleksją filozoficzną. 
Pasja malowania przez rodzinę Stembalskich jest nie tylko kapitalnym przykładem kultywowania wspólnych zainteresowań, ale także sposobem na pogłębianie i umacnianie rodzinnych więzów. 
Za swoją twórczość i osiągnięcia na niwie artystycznej ta „dorosła część” rodziny była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana na różnych prezentacjach konkursowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, a także międzynarodowym. Część „dorastająca” ma wspaniałe wzorce i motywacje by pójść w ślady swoich rodziców i babci.
 
Kontakt:
Lidia Stembalska 
Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk