‹ powrót

Ultradźwięki


zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów i kręgosłupa stany pourazowe choroby reumatyczne i neurologiczne porentgenowskie uszkodzenie skóry ostroga kości piętowej szczękościsk
Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk