‹ powrót

Zabiegi dla dzieci

W Czerniawie-Zdroju leczone są dzieci cierpiące na:

 • choroby dolnych i górnych dróg oddechowych
 • dychawicę oskrzelową
 • alergie wziewne i pyłkowe
 • astmę oskrzelową
 • atopowe zmiany skórne
 • choroby reumatologiczne
 • otyłość


Skuteczność leczenia osiągana jest dzięki: 

 • inhalacjom 
 • ćwiczeniom oddechowym
 • kuracjom pitnym wody mineralnej (oczyszczanie organizmu z metali ciężkich takich jak: ołów, magnez, cynk)
 • światłolecznictwu (bioptron, laser)
 • gimnastyce korekcyjnej i ogólnokondycyjnej
 • hydroterapii
 • elektroterapii
 • specyficznemu mikroklimatowi


W cenie pobytu dzieci mają zapewnione:

 • kurację zabiegową zgodnie z zaleceniami - lekarza
 • kurację pitną
 • opiekę lekarską i pielęgniarską
 • noclegi
 • wyżywienie 5 razy dziennie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację)
 • opiekę wychowawczą
 • bogaty program zajęć pozalekcyjnych


Kuracja dzieci trwa 27 dni. Jest to okres korzystnego działania balneoklimatycznego, hamującego rozwój flory bakteryjnej dróg oddechowych. Pomaga w tym specyficzny mikroklimat Czerniawy-Zdrój. Piękne krajobrazy, cisza i spokój, tryskające lecznicze źródła wód mineralnych oraz specyficzny, śródgórski klimat sprawiają, że uzyskuje się tu bardzo dobre rezultaty w dochodzeniu do pełni sił.
Dzieci mają tu również wspaniałe warunki do wypoczynku i rekreacji przez cały rok. Rejon czysty ekologicznie, otoczony terenami zielonymi i lasami sprzyja organizacji leczenia oraz atrakcyjnych zajęć dodatkowych. 
Latem jest to wymarzone miejsce na wycieczki rowerowe, biegi na orientację po niezliczonych ścieżkach zdrowia, oraz na ulubione gry i zabawy.
Zimą Czerniawa-Zdrój jest idealną bazą wypadową do górskich wędrówek i uprawiania sportów zimowych.


Sposób uzyskania skierowania z NFZ do Czerniawy Zdroju
- pobrać wniosek na leczenie sanatoryjne od lekarza pierwszego kontaktu
- wskazać leczenie w Czerniawie Zdroju
- wysłać wniosek do NFZ (właściwego dla miejsca zamieszkania)
- z otrzymanym skierowaniem przyjechać do Czerniawy Zdroju (pobyt bezpłatny)

Informacje dla rodziców:

 1. Prosimy o przywiezienie dziecka do Uzdrowiska w dniu oznaczonym na skierowaniu od godz. 10:00 i odebranie dziecka w dniu kończącym pobyt do godz. 10:00.
 2. Dzieci przyjeżdżające do Uzdrowiska powinny posiadać ze sobą:
  • skierowanie z NFZ wraz z dokumentacją medyczną 
  • kartę informacyjną z dotychczasowego leczenia
  • dzieci chorujące zapalnie i przewlekłe, pobierające leki- wyniki badań z ostatniego miesiąca 
  • zaświadczenie ze szkoły, potwierdzające klasę, do której uczęszcza dziecko
  • leki stale przyjmowane przez dziecko na cały okres pobytu i stosowane doraźnie 
  • legitymację ubezpieczeniową- rodzinną
 3. Dziecko powinno być zabezpieczone w następujące rzeczy:
  • bielizna osobista,
  • odzież wierzchnia,
  • dres,
  • strój gimnastyczny,
  • miękkie pantofle,
  • przybory toaletowe,


  Uwaga! Wszystkie rzeczy muszą być oznakowane nićmi bawełnianymi lub niezmywalnym tuszem – pełnym nazwiskiem i imieniem oraz dokładnie spisane. Za rzeczy nie oznakowane i nie ujęte w spisie: zegarki, radia, aparaty fotograficzne, magnetofony, itp. Uzdrowisko nie ponosi odpowiedzialności.

 4. Dzieci w wieku szkolnym winny zabrać ze sobą podręczniki i przybory szkolne
 5. Pobyt dziecka posiadającego skierowanie z NFZ – bezpłatny.
 6. Koszt pobytu opiekuna dziecka w budynku Szpital Uzdrowiskowego dla Dzieci w Czerniawie - 70, 00 zł/ osobodzień.


W przypadku, gdy z ważnych przyczyn dziecko nie może w wyznaczonym terminie skorzystać z leczenia, należy natychmiast powiadomić o tym właściwy oddział NFZ, a listem poleconym odesłać skierowanie.


Adres:

Dom Zdrojowy

ul. Sanatoryjna 48
Czerniawa-Zdrój
tel. 75/ 78 45 589

Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk