Borowina

Borowinę pozyskiwaną ze złoża torfowego u stóp Hali Izerskiej cechuje wysoka zawartość składników czynnych, co wpływa na jej wysoką wartość leczniczą. 

W Uzdrowisku Świeradów-Czerniawa wykorzystywana jest do kąpieli i okładów. Borowinę zaleca się przede wszystkim przy leczeniu procesów zwyrodnieniowych stawów i chrząstek stawowych, w stanach pourazowych stawów, kości, okostnej i mięśni, w przewlekłych chorobach układu pokarmowego oraz w chorobach kobiecych.
 
Borowina jest biologicznie czynnym rodzajem torfu (nie odwodniony torf leczniczy) o specyficznych właściwościach fizykochemicznych. Odznacza się wysokim stopniem rozkładu roślinności bagiennej i jest stosowana w formie kąpieli leczniczych w chorobach gośćcowych, kobiecych i naczyń krwionośnych. Borowiny używa się również do produkcji różnego rodzaju lekarstw i kosmetyków.
 
 
Zawarte w borowinie kwasy organiczne i sole nadają jej właściwości przeciwzapalne, ściągające, bakteriostatyczne i bakteriobójcze. Do wykonywania zabiegów borowina jest odpowiednio przygotowywana.
Polska Grupa Uzdrowisk Polska Grupa Uzdrowisk